Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

ЛИС iLab - GDPR съвместимост

Този сайт (wiki) е посветен на въпроси, свързани със съвместимостта на ЛИС iLab с регламента GDPR - Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Разговор (Видео)


Лечебни заведения (ЛЗ) и ОРЗД (GDPR)

Комисията по зашита на лични данни предоставя “Насоки за длъжностните лица по защита на данните” (виж Документи и връзки) където се се казва:

“Примерите за мащабно обработване включват: обработване на пациентски данни в обичайните условия на осъществяване на дейността на болница;”

ЛЗ Предвид факта че СМДЛ, МЦ и ДКЦ обработват по-голям брой пациенти от една страна, а от друга спецификата на данните е същата (здравен статус на пациента, диагнози и др.), следва да заключим че ЛЗ от доболничната помощ също попадат в категорията на предприятия, мащабно обработващи лични данни. Изключение от това в същия документ е предвидено за ОПЛ и стоматолози.


Оферта

СКАЙУЕР Груп ЕООД извършва консултантска дейност по привеждане на лечебни заведения към изискванията на регламент (ЕС) 2016/679, както и предлага последващо обслужване под формата на ДЛЗД.

Оферта за провеждане на ЛЗ към ОРЗД / GDPR
Оферта за предоставяне на ДЛЗД по ОРЗД / GDPR

start.txt · Последна промяна: 2018/05/30 01:23 от 92.247.200.106

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki