Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


event-logs

Журнал на събития

Проследяване на данните

Издаване на резултати

За да може да се отговори на субекта на лични данни с кой е споделяна негова лична информация, ЛИС iLab следи за това на кого са издавани резултати. За момента каналите за доставка на резултати са следните:

  • Разпечатка от iReg (пациент, представител на пациента, лекар, фонд/клиника)
  • Разпечатка или преглед в iReg (надзорни органи в режим проверка);
  • Преглед или сваляне на PDF през уеб портала (пациент, лекар, фонд/клиника)
  • Ares сървър (резултати чрез Arenal - лекар)
  • HL7 или друга интеграция (фонд/клиника)

Във всички засегнати модули е вградена функцията запис в журнал. Специално в iReg е предвидена и форма за проследяване на издаването на резултата:

Проследяване на издадените резултати

Режим проверка

За да може да се проследи показването и/или издаването на резултати на проверяващи органи, в iReg е реализирана функция Режим проверка, при който тези събития се записват.

Режим проверка

Уеб портал

Арес сървър

Резултати от iLabCourier

Независимо дали през GUI (Graphical User Interface) или CLI (Command-Line Interface) интерфейса, изпращането на резултати води до запис в журнала на събития. Вписването в журнала е твърдо зададено и не подлежи на конфигурация от потребителя. Записите се установяват на получател фонд/клиника, указани в Фонд/Клиника 1 в схемата на продажба, по която е регистрирана визитата.

event-logs.txt · Последна промяна: 2018/07/07 11:01 от 92.247.200.106

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki