Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


legal

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
legal [2018/05/27 17:31]
92.247.200.106
legal [2018/05/27 17:32] (текуща)
92.247.200.106
Ред 6: Ред 6:
  
 Администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване,​ или от случайна загуба,​ от неправомерен достъп,​ изменение или разпространение,​ както и от други незаконни форми на обработване. ​ Администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване,​ или от случайна загуба,​ от неправомерен достъп,​ изменение или разпространение,​ както и от други незаконни форми на обработване. ​
 +
 За нарушения на българското законодателство администраторът на лични данни се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв. За нарушения на българското законодателство администраторът на лични данни се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.
 +
 Нарушенията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета,​ на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до: Нарушенията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета,​ на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до:
   * € 10 000 000 или, в случай на предприятие — до 2% от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година,​ която от двете суми е по-висока;​   * € 10 000 000 или, в случай на предприятие — до 2% от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година,​ която от двете суми е по-висока;​
legal.txt · Последна промяна: 2018/05/27 17:32 от 92.247.200.106